Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αειφόρος ανάπτυξη

  1. Αρχική
  2. ενεργειακή ανάπτυξη
  3. αειφόρος ανάπτυξη
αειφόρος ανάπτυξη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001