Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ιδιωτική ιδιοκτησία γης

  1. Αρχική
  2. ιδιοκτησία γης
  3. ιδιωτική ιδιοκτησία γης
ιδιωτική ιδιοκτησία γης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001