Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κρατικο-μονοπωλιακός καπιταλισμός

  1. Αρχική
  2. οικονομικά συστήματα
  3. καπιταλιστικά συστήματα
  4. κρατικο-μονοπωλιακός καπιταλισμός
κρατικο-μονοπωλιακός καπιταλισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001