Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μονοπωλιακός καπιταλισμός

  1. Αρχική
  2. οικονομικά συστήματα
  3. καπιταλιστικά συστήματα
  4. μονοπωλιακός καπιταλισμός
μονοπωλιακός καπιταλισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001