Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κομμουνιστικά συστήματα

  1. Αρχική
  2. οικονομικά συστήματα
  3. συστήματα κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας
  4. σοσιαλιστικά συστήματα
  5. κομμουνιστικά συστήματα
κομμουνιστικά συστήματα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001