Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κολεκτιβισμός

  1. Αρχική
  2. είδη οικονομίας
  3. κολεκτιβισμός
κολεκτιβισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001