Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οικονομίες σε μετάβαση

  1. Αρχική
  2. είδη οικονομίας
  3. οικονομίες σε μετάβαση
οικονομίες σε μετάβαση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001