Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φυσιοκρατία

  1. Αρχική
  2. σχολές οικονομικής σκέψης
  3. φυσιοκρατία
φυσιοκρατία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001