Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διοίκηση ανθρώπινων πόρων

  1. Αρχική
  2. διοικητική
  3. διοίκηση ανθρώπινων πόρων
διοίκηση ανθρώπινων πόρων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001