Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χοιροτροφία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. πρωτογενής παραγωγή
  4. κτηνοτροφία
  5. χοιροτροφία
χοιροτροφία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001