Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φαρμακοθεραπεία

  1. Αρχική
  2. ιατρικές επιστήμες
  3. θεραπευτική
  4. φαρμακοθεραπεία
φαρμακοθεραπεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001