Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παραδοσιακή αλιεία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. πρωτογενής παραγωγή
  4. αλιεία
  5. παραδοσιακή αλιεία
παραδοσιακή αλιεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001