Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σπογγαλιεία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. πρωτογενής παραγωγή
  4. αλιεία
  5. θαλάσσια αλιεία
  6. σπογγαλιεία
σπογγαλιεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001