Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σπόγγοι

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί
  3. ζώα
  4. μετάζωα
  5. διπλοβλαστικά
  6. ασπόνδυλα
  7. σπόγγοι
σπόγγοι
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001