Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία δέρματος και γουναρικών

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία δέρματος και γουναρικών
βιομηχανία δέρματος και γουναρικών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001