Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σύστημα άμεσης παραγωγής και παράδοσης

  1. Αρχική
  2. διοικητική
  3. βιομηχανική διοικητική
  4. διοίκηση εργοστασίου
  5. έλεγχος παραγωγής
  6. σύστημα άμεσης παραγωγής και παράδοσης
σύστημα άμεσης παραγωγής και παράδοσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001