Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κεφαλαιακή επένδυση

  1. Αρχική
  2. κεφαλαιακή επένδυση
κεφαλαιακή επένδυση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001