Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εγκαθίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ασίας
  4. Ιστορία της Κίνας
  5. εγκαθίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
εγκαθίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001