Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σφαγή της Τιεν-αν-μεν

  1. Αρχική
  2. Παγκόσμια Ιστορία
  3. Ιστορία της Ασίας
  4. Ιστορία της Κίνας
  5. σφαγή της Τιεν-αν-μεν
σφαγή της Τιεν-αν-μεν
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001