Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία ποτών

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία ποτών
βιομηχανία ποτών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001