Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καπνοβιομηχανία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. καπνοβιομηχανία
καπνοβιομηχανία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001