Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

στρατιωτικές εγκαταστάσεις

  1. Αρχική
  2. στρατιωτικές εγκαταστάσεις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001