Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οργανωσιακή αλλαγή

  1. Αρχική
  2. οργανωσιακή αλλαγή
οργανωσιακή αλλαγή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001