Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρώιμη βυζαντινή περίοδος

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. πρώιμη βυζαντινή περίοδος
πρώιμη βυζαντινή περίοδος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001