Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μαγνητοϋδροδυναμική

  1. Αρχική
  2. επιστήμες
  3. θετικές επιστήμες
  4. φυσικές επιστήμες
  5. φυσική
  6. μηχανική
  7. μηχανική ρευστών
  8. δυναμική ρευστών
  9. υδροδυναμική
  10. μαγνητοϋδροδυναμική
μαγνητοϋδροδυναμική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001