Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πλάσμα

  1. Αρχική
  2. ύλη
  3. ρευστά
  4. αέρια
  5. ιονισμένα αέρια
  6. πλάσμα
πλάσμα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001