Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μετατόπιση των ηπείρων

  1. Αρχική
  2. επιστήμες
  3. θετικές επιστήμες
  4. φυσικές επιστήμες
  5. γεωεπιστήμες
  6. τεκτονική γεωλογία
  7. μετατόπιση των ηπείρων
μετατόπιση των ηπείρων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001