Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δικαιώματα του ανθρώπου στις ένοπλες συρράξεις

  1. Αρχική
  2. δικαιώματα του ανθρώπου
  3. δικαιώματα του ανθρώπου στις ένοπλες συρράξεις
δικαιώματα του ανθρώπου στις ένοπλες συρράξεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001