Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ύστερη βυζαντινή περίοδος

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. ύστερη βυζαντινή περίοδος
ύστερη βυζαντινή περίοδος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001