Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δικαίωμα στη ζωή

  1. Αρχική
  2. δικαιώματα του ανθρώπου
  3. ατομικά δικαιώματα
  4. δικαίωμα στη ζωή
δικαίωμα στη ζωή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001