Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βροχή

  1. Αρχική
  2. ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα
  3. βροχή
βροχή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001