Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια

  1. Αρχική
  2. δικαιώματα του ανθρώπου
  3. ατομικά δικαιώματα
  4. δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια
δικαίωμα στην προσωπική ασφάλεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001