Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αρτεσιανά φρέατα

  1. Αρχική
  2. υδάτινοι πόροι
  3. νερό
  4. υπόγεια ύδατα
  5. αρτεσιανά φρέατα
αρτεσιανά φρέατα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001