Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητή νοημοσύνη

  1. Αρχική
  2. φιλοσοφία
  3. λογική
  4. παραγωγική λογική
  5. συμβολική λογική
  6. μαθηματική λογική
  7. τεχνητή νοημοσύνη
τεχνητή νοημοσύνη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001