Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητή γλώσσα

  1. Αρχική
  2. τεχνητή γλώσσα
τεχνητή γλώσσα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001