Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σύστημα τονισμού

  1. Αρχική
  2. υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά
  3. τόνος
  4. σύστημα τονισμού
σύστημα τονισμού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001