Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συγχρονική φωνολογία

  1. Αρχική
  2. επιστήμες του λόγου
  3. γλωσσολογία
  4. φωνολογία
  5. συγχρονική φωνολογία
συγχρονική φωνολογία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001