Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σημασιολογία

  1. Αρχική
  2. επιστήμες του λόγου
  3. γλωσσολογία
  4. γραμματική
  5. σημασιολογία
σημασιολογία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001