Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητός λόγος

  1. Αρχική
  2. τεχνολογίες του λόγου
  3. τεχνητός λόγος
τεχνητός λόγος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001