Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γλώσσες υπό εξαφάνιση

  1. Αρχική
  2. γλώσσες
  3. γλώσσες υπό εξαφάνιση
γλώσσες υπό εξαφάνιση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001