Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κυτταρική διαίρεση

  1. Αρχική
  2. βιολογικές διαδικασίες
  3. κυτταρική διαίρεση
κυτταρική διαίρεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001