Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χρωμοσώματα

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί
  3. κύτταρα
  4. χρωμοσώματα
χρωμοσώματα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001