Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άνθρωπος

 1. Αρχική
 2. οργανισμοί
 3. ζώα
 4. μετάζωα
 5. τριπλοβλαστικά
 6. σπονδυλωτά
 7. θηλαστικά
 8. θηρία
 9. πλακουντοφόρα
 10. πρωτεύοντα
 11. άνθρωπος
άνθρωπος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001