Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δικαίωμα του εκλέγειν

  1. Αρχική
  2. δικαιώματα του ανθρώπου
  3. πολιτικά δικαιώματα
  4. δικαίωμα ψήφου
  5. δικαίωμα του εκλέγειν
δικαίωμα του εκλέγειν
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001