Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μακροχρόνια ανεργία

  1. Αρχική
  2. ανεργία
  3. μακροχρόνια ανεργία
μακροχρόνια ανεργία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001