Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Δυναστεία των Ισαύρων

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. μέση βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία των Ισαύρων
Δυναστεία των Ισαύρων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001