Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αδικαιολόγητη απόλυση

  1. Αρχική
  2. απόλυση
  3. αδικαιολόγητη απόλυση
αδικαιολόγητη απόλυση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001