Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άμεσο κόστος

  1. Αρχική
  2. κόστος
  3. άμεσο κόστος
άμεσο κόστος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001