Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αναδιάρθρωση

  1. Αρχική
  2. οργανωσιακή αλλαγή
  3. αναδιάρθρωση
αναδιάρθρωση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001