Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

προγραμματισμός προσωπικού

  1. Αρχική
  2. διοικητική
  3. διοίκηση ανθρώπινων πόρων
  4. προγραμματισμός προσωπικού
προγραμματισμός προσωπικού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001